slider

Duurzame Garnaalvisserij

De Belgische boomkorvisserij heeft sterk te lijden onder het negatieve imago waarmee ze te kampen heeft, zowel bij Europese instanties als bij milieugroeperingen. De Stichting voor Duurzame Visserijontwikkeling (SDVO) probeert daarom om samen met de sector te zoeken naar duurzame oplossingen in de vorm van alternatieve visserijtechnieken.

Bijvoorbeeld : de N.86 “Surcouf” en de N.93 “Aalscholver” maken gebruik van rolsloffen en een alternatief net om te vissen op garnaal.

- Dankzij de rolsloffen is er minder bodemberoering. De rolsloffen zorgen er namelijk voor dat de boomkor over de zeebodem rolt waardoor de weerstand vermindert en er bovendien minder brandstof wordt verbruikt. Deze technische aanpassing komt dus zowel ten goede aan het milieu als
aan de reder. traditionele sloffen rolssloffen voorzien van wiele

- Het net is voorzien van een “zeeflap” waardoor de grote vissen van de garnalen gescheiden worden en de kleine (”ondermaatse”) vis en benthos kan ontsnappen. Op die manier draagt ook het net haar steentje bij tot minder negatieve milieu-impact, aangezien de kleine organismen uit het net kunnen ontsnappen en overleven, terwijl ze anders terug over boord gegooid moeten worden, wat ze dikwijls niet overleven.

 

85 sloffen rolsloffen garnaal1 garnaal2