slider

Tong

tong

(Solea solea)

Lengte: 30-45 cm
Gewicht: 1-2 kg, max. 3 kg.
De tong dankt zijn naam aan zijn langgerekte ovale
lichaamsvorm.

De zandbanken in de omgeving van het Westdiep
zijn het paaigebied voor de tong en dit gedurende de
periode april - juli. Na het paaien trekken de tongen
opnieuw de diepzee in.