slider

 

Wanneer vis kopen?

Anders dan bijvoorbeeld bij vlees kent de prijs van ‘wilde’ vis nogal wat fluctuaties in de prijsvorming. Hiervoor zijn meerdere factoren verantwoordelijk:

Vraag & aanbod: een stijgende vraag bij een inkrimpend aanbod heeft een stijgende prijs tot gevolg of omgekeerd een overaanbod die de vraag overstijgt leidt tot een implosie van de prijs…opportuniteit dus voor de wakkere consument! Tevens de reden waarom verse vis niet duur hoeft te zijn; gewoon kijken wat het aanbod is en vis kiezen die bij je budget past. Zo maak je eveneens kennis met vissoorten die misschien links laat kennen; ook bij vis geldt ‘onbekend maakt onbemind’. Doen dus! Kies eens voor dat ‘andere’ visje…

Inherent aan vis is ook dat er periodes zijn waarbij men als consument beter voorbijgaat aan bepaalde vissoorten; tijdens de ‘kuitzieke’ periode laat je bijvoorbeeld beter de platte vissoorten links liggen. Bijvoorbeeld van december tot maart is de pladijs bijzonder mager en het visvlees verre van optimaal… , terwijl tijdens de zomer diezelfde pladijs een overheerlijke traktatie is!

Oprechtheid en empathie m.b.t. tot de vissers moet er wel toe leiden dat de prijsvorming van die grootteorde is dat er loon naar werken is (visser is een ‘gevaarlijk’ en ‘vermoeiend’ beroep, ook op sociaal vlak zijn de opofferingen immens), evenzo moet de ‘besomming’ (dit is de totale opbrengst van een vangst op de veiling) toereikend zijn om een economische exploitatie gezond, dus rendabel, te houden. M.a.w. de consument dient er wel wat voor over te hebben om een natuurlijk en lekker product als verse Noordzeevis op zijn menu te zetten. De keerzijde is kweekvis met een min of meer vaste prijs maar met een gebrek aan smaak omgekeerd evenredig met haar prijszetting. Laat u overigens niet misleiden door sommigen die opperen dat kweekvis zoveel duurzamer is dan wilde vis; ’t hangt er maar vanaf hoe je een en ander concipieert en in welk perspectief je de zaken plaatst. (weet dat voor gelijk welke kweekvis er massa’s wilde kleine visjes nodig zijn als voeder, en dit is nog dan maar een ‘nadelig’ bijeffect). ‘Onze’ vissers doen sedert geruime tijd enorme inspanningen om de duurzaamheid van hun visserijinspanning op te voeren; ook zij zijn begaan met de instandhouding van fauna en flora. ’t Zal nogal zijn, het is tenslotte hun broodwinning.

Wanneer welke vissen aangevoerd op de stedelijke vismijn Nieuwpoort kopen & eten?

Door de band kun je ervan uitgaan dat platte vissoorten op hun best zijn van april tot oktober; dus pladijs, tong, schar, bot, tarbot & griet, tongschar,… Tijdens de winter zijn deze vissoorten minder gevleesd vanwege kuitziek; wel is de prijs tijdens deze periode veelal heel billijk.

Anderzijds, zijn de rondvissen zoals kabeljauw, wijting, steenbolk, vlaswijting, op hun best vanaf oktober tot april. Bij periodes van relatief grote aanvoer zijn deze rondvissen eveneens gunstig geprijsd tijdens de winterperiode.

Garnalen worden gans het jaar door aangevoerd (dagelijks), doch de grootste aanvoer gebeurt tussen september en december. De aanvoer en prijszetting van garnaal is bijzonder volatiel en leidt een eigen bestaan; de grillen van de natuur!

Door de grillen van de natuur en de ‘bokkensprongen’ van de markt kun je als consument altijd ‘zaakjes’ doen, gewoon rondneuzen en kijken welke vis op een gegeven moment prijsgunstig is.