slider

Tarbot

tarbot

(Scophthalmus maximus)

Lengte: 40 – 50 cm cm, max. 1 m.
Gewicht: 0,5 - 5 kg, soms meer dan 7 kg.

Levenswijze: Hij kiest zijn leefmilieu op een zand- of
kiezelbodem en voedt zich vooral met vissen.

Voortplanting: De paaitijd loopt van de lente tot de
zomer. Het vrouwtje kan tot 15 miljoen eitjes werpen.

Er bestaan kruisingen van tarbot en griet.
Een zeer fijne vis erg gewaardeerd in de gastronomie.