slider

Mission Statement

Het doel van de v.z.w. Promovis Nieuwpoort is,

Afspraken en normering vastleggen, bepalen en voorstellen met betrekking tot bepalen van de kwaliteits- en geografische normen waaraan de op zee gevangen vis dient te voldoen om het plaatselijk kwaliteitslabel te verwerven

de Nieuwpoortse vis als kwaliteitsproduct te promoten

de Nieuwpoortse professionele vissersvloot en vishandel te ondersteunen

de Nieuwpoortse vissershaven als ecenomisch, cultureel, maritiem en toeristisch element te ondersteunen en promoten

de promotie van de Nieuwpoortse vis bij de volle en toegetreden leden te ondersteunen

Daarbovenop streeft Promovis ernaar om het bindende weefsel, wat zo vaak ontbreekt, tussen de verschillende actoren te versterken. Bij Promovis trachten we te streven naar ‘bondgenootschap’ tussen reder – visser – veiling – handelaar. Iedere schakel is even belangrijk en onmisbaar om binnen de vissector voldoende waarde te creëren opdat de sector economisch en sociaal kan bloeien.