slider

Garnaal

garnaal
Onder invloed van de weersomstandigheden kunnen
er zeer belangrijke verschuivingen voordoen in de
periode dat de garnaal aanwezig is. Verder spelen
temperatuur van het zeewater en de windrichting een
belangrijke rol.